Jalan ke surga dengan syahadat

Jalan ke surga dengan syahadat….

“Dari Abdullah bin Amaar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ‘barangsiapa yang meninggal

dunia dalam keadaan mengetahui bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk

surga” (HR. Muslim).

Syahadat adalah kesaksian bahwa “tiada Tuhan selain Allah” dan bagi seorang mukmin syahadat

bukan hanya diikrarkan ketika menjadi muslim. Ketika mendengar adzan dia bersahadat, ketika

mengerjakan sholat dia bersyahadat, ketika berzikir setelah sholat dia bersahadat bahkan dalam

keseharian dia juga bersahadat.

Ketika kita mengumandangkan adzan atau mendengar muadzin mengucapkan ’Asyhadu alla ilaha

illallah’ maka sesungguhnya kita telah bersyahadat. Kalau semua sholat fardhu dikerjakan, ditambah

mengerjakan juga sholat2 sunnah, maka sesungguhnya sudah puluhan syahadat telah kita ucapkan.

Kalau kita rajin mengucapkan “Laa illaha illa Allah wahdahu laa syarikallah lahul mulku wa lahul

hamdu wa huwa ’ala kulli syay-in qodiir’ dalam zikir, maka kita bukan hanya bersyahadat, tetapi akan

mendapat banyak kebaikan dan dihapus keburukan kita oleh Allah. Kalau sudah terbiasa

bersyahadat dalam ibadah2 tersebut bahkan dalam pergaulan sehari-hari, maka jalan ke surga akan

terbentang luas.

“Sesungguhnya orang2yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi

tempat tinggal” (QS. Al Kahfi : 107)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>