Membuka 8 pintu surga

Membuka 8 pintu surga….

“Umar menjawab (pertanyaan Uqbah bin Amr), ‘Rasulullah bersabda, barangsiapa berwudhu dengan

sebaik-baiknya kemudian di tengadah ke langit seraya berucap ‘Asyadu alaa ilaaha illa Allah

wahdahu laa syariikalahu, wa asyyhadu anna muhammadan abduhu warasuluuh’ maka dibukakan

untuknya 8 pintu surga dan dapat masuk dari pintu mana pun dia mau” (HR. Ahmad, Muslim dan

Abu Dawud).

Surga itu mempunyai kunci2 untuk memasuki pintunya, salah satunya adalah dengan berwudhu lalu

berdoa. Jika seseorang sudah memiliki kunci2 tersebut, maka dapat dipergunakan untuk masuk ke

dalam surga Firdaus, Ma’wa, Na’im, Darussalam, Jalal (Darul Muqamah), Qarar (Al Maqamul), Khuldi,

atau surga ‘Adn.

Menghadaplah ke kiblat kemudian tadahkan kedua tangan seraya memohon dengan doa : “Asyadu

alaa ilaaha illa Allah wahdahu laa syariikalahu, wa asyyhadu anna muhammadan abduhu

warasuluuh” Doa yang dipanjatkan akan lebih bermakna bila disertai pemahaman tauhid yang benar

dan pengamalan perintah Allah dan sunnah2 Rasulullah SAW yang benar pula.

Kesaksian yang kokoh bahwa “tiada Tuhan selain Allah” tentu akan melahirkan iman, ilmu dan amal

yang sesuai dengan tuntunan Al Qur’an. Kesaksian yang mendalam bahwa ‘Nabi Muhammad SAW

adalah utusan Allah’ akan melandasi pemikiran, sikap dan perbuatan yang sesuai dengan hadits

Rasulullah SAW.

”Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi-Nya. Maka

masuklah ke dalam jama’ah hamba2Ku, Masuklah ke dalam surga-Ku” (QS. Al Fajr/89 : 27-30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>